Temeljna cijena za otkup (gram)
Kliknite na cijenu i poigrajte se grafikonom

Otkrivamo tajne investiranja u zlato i srebro za tvrtke: kako poduzetnik može profitirati i na padu i na rastu cijene

Uspješan poduzetnik investicijsko zlato

Na našim stranicama mnogo govorimo o ulaganju u zlato za fizičke osobe. No, postoje značajne prednosti što ih mogu ostvariti isključivo poduzetnici s registriranim tvrtkama kada investiraju u plemenite kovine. Investiranje u zlato može biti vrlo atraktivno uspješnim poduzetnicima s iskustvom u korporativnom poslovanju, a koji žele sačuvati i uvećati vrijednost svoje imovine.

Zlato se mnoga tisućljeća dokazalo kao sredstvo prijenosa vrijednosti imovine kroz duga vremenska razdoblja. Papirnati se novac najčešće koristi kao medij prikladan za ispunjavanje poduzetničkih potreba za kratkoričnom i srednjoročnom likvidnošću. No, na duge staze, papirnati se novac zbog svoje jednostavne i jeftine proizvodnje, u pravilu uvijek prije ili kasnije vraća na temeljnu vrijednosti papira od kojeg je stvoren.

Investicijsko zlato i srebro: alat za poduzetničke ciljeve

Poduzetnici se svakodnevno bave novcem, i stoga su svjesni važnosti očuvanja njegove vrijednosti. Zahvaljujući svojim poduzetničkim sposobnostima i instinktu, oni uvijek traže nove načine kako inovativno iskoristiti mogućnosti sustava kako bi ojačali svoju financijsku poziciju i stvorili dobit. Ulaganje u zlato i srebro dodatni je alat u ostvarenju tih ciljeva.

Po čemu se investiranje u plemenite kovine razlikuje od ostalih oblika ulaganja, i koje su prednosti kupnje zlata i srebra za potrebe njihova uvođenja u bilancu tvrtke?

1/ Na kupnju investicijskog zlata ne plaća se porez na dodanu vrijednost

Budući da se investicijsko zlato smatra monetarnom kategorijom, na području Europske Unije, ali i u brojnim drugim zemljama Europe i svijeta, kupnja zlatnih poluga i zlatnih kovanica koje posjeduju specifična, zakonom definirana svojstva, oslobođena je od poreza na dodanu vrijednost, te drugih poreza na promet. Zlato se praktički smatra još jednom novčanom valutom, poput američkog dolara, eura, švicarskog franka, japanskog jena…

2/ Na kupnju investicijskog zlata i srebra ne plaća se porez na kapitalnu dobit

Kada tvrtka ili privatni pojedinac kupuju investicijsko zlato ili srebro po jednoj cijeni, i potom kupljenu plemenitu kovinu kasnije prodaju po drugoj višoj cijeni, u Hrvatskoj i zemljama regije država ne zahtijeva za se na tu razliku plaća porez na kapitalnu dobit. To nije slučaj u svim zemljama svijeta, ali jeste kod nas, pa je stoga iz poreznog vidika našim građanima kupnja investicijskih plemenitih kovina isplativija.

3/ Investicijsko zlato i srebro, baš kao i svaku robu u bilanci, moguće je povremeno revalorizirati

Kada tvrtka kupi investicijsko zlato ili srebro, i potom ga vodi u svojoj bilanci, u slučaju ako cijena kovini poraste, prilikom prodaje kovine iz bilance po višoj cijeni od nabavne nastaje obaveza plaćanja poreza na dobit na iznos razlike. No, ukoliko cijena plemenitoj kovini padne, tvrtka može svoje zalihe revalorizirati, i time umanjiti porez na dobit ili prijaviti gubitak.

4/ Zlato je moguće koristiti kao sredstvo isplate dobiti firme

Kada investicijsko zlato jednom unesete u bilancu tvrtke, žutu je plemenitu kovinu moguće potom iskoristiti kao sredstvo isplate dobiti ili predujma dobiti tvrtke. Naravno, prilikom isplate, potrebno je platiti sve odgovarajuće poreze na profit i na njegovu isplatu, što je potrebno učiniti i kada se dobit isplaćuje u novcu. Mogućnost isplate dobiti u zlatu omogućuje poduzetniku da tempira povlačenje zlata iz bilance tvrtke u tržišnom trenutku koji je najpovoljniji za konverziju novca u zlato.

5/ Zlato je moguće založiti kao osnovu za kreditiranje

Investicijsko zlato i srebra predstavlja visokovrijedan kolateral za novčani kredit. Na temelju investicijskih plemenitih kovina iz bilance tvrtke moguće je za tvrtkine potrebe dobiti kreditnu liniju, čime se izbjegava potreba “vatrogasne” prodaje zlata i srebra ukoliko je tvrtki hitno potrebna kratkoročna likvidnost. To je osobito zanimljivo u slučaju kada se očekuje kratkoročan značajan rast cijene plemenite kovine. Više informacija o ovoj mogućnosti doznajte klikom na link.

6/ Prilikom kupnje srebra, poduzetnici mogu odbiti porez na dodanu vrijednost

Kao što smo već spomenuli, zakonodavac dopušta prodaju investicijskog zlata, odnosno, zlatnih poluga i zlatnika odgovarajuće čistoće i fizičkih svojstava, bez obaveze uračunavanja poreza na dodanu vrijednost. Kada se radi o investicijskom srebru, međutim, porez na dodanu vrijednost sastavni je dio cijene. No, ako tvrtka koja kupuje srebro i unosi ga u svoju bilancu jeste u sustavu tog poreza, zaračunati porez moguće je odbiti po uobičajenoj proceduri.

7/ Dostup do zlata i srebra pohranjenog u eksternom trezoru može imati bilo koja ovlaštena osoba

Investicijsko zlato i srebro što ga je poduzetnik unio u bilancu svoje tvrtke ne mora biti pohranjeno u prostorijama tvrtke, nego može biti pohranjeno u zasebnom trezoru ili sefu pod nadzorom treće strane. Obično se pod trećom stranom smatra tvrtka poput naše specijaliziranom za pohranu investicijskih plemenitih kovina, koja je često i trgovac investicijskim zlatom i srebrom. Tvrtka koja nudi uslugu pohrane u trezorskoj komori može potpisati odgovarajući ugovor koji omogućuje dostup tvrtkinoj pohranjenoj kovini u zasebnom sef-pretincu s ključem u sklopu takvog trezora i većem broju ovlaštenih osoba.

8/ Zlato i srebro likvidna su imovina, lako unovčiva diljem svijeta

Investicijske zlatne i srebrne poluge, te zlatnici i srebrnjaci vodećih svjetskih kovnica plemenitih kovina jednostavno se i lako mogu pretvoriti u bilo koju papirnatu valutu. U većini zapadnih zemalja poput Njemačke, Austrije i Švicarske investicijsko zlato i srebro moguće je prodati po uobičajenom tečaju u velikom broju banaka, ali i kod trgovaca investicijskim plemenitim kovinama poput naše tvrtke. Isplata u novcu u pravilu se obavlja u kratkom roku, koji nije dulji od par dana, a najčešće traje onoliko koliko je potrebno da novčana transakcija bude ostvarena prema uobičajenom bankarskom rasporedu.

Strategija ulaganja investicijskog zlata kroz tvrtku

Kako poduzetnik može iskoristiti ulaganje u investicijsko zlato i srebro kako bi ojačao svoju tvrtku, a time i svoju osobnu imovinsku poziciju? Strategija ulaganja u plemenite kovine koju predstavljamo u ovom tekstu zasniva se na pretpostavci dugoročnog obezvrjeđivanja papirnatih valuta s ciljanih minimalno dva posto godišnje – koliko trenutno iznosi javno izražena želja središnjih banaka za godišnjom inflacijom. Cijena zlata i srebra će stoga u dužem vremenskom razdoblju neminovno rasti, budući da se zalihama zlata ne može inflatorno upravljati kao što je to slučaj s valutom u optjecaju. Ukoliko inflacija dugoročno bude viša od željenih dva posto godišnje, kao što je ovoga trenutka slučaj u većem dijelu svijeta, realno je očekivati da će se vrijednosni jaz između valuta i kovina vremenom sve više produbljivati, u korist kovina a na uštrb valuta. Ako pak smatramo kako je nerealno očekivati da će cijena zlata dugoročno rasti najmanje u onoj mjeri u kojoj je predviđen i željen pad vrijednosti valuta (dva posto godišnje), to znači da ponuđena strategija ulaganja u zlato i srebro neće djelovati.

Preporučeni temelj strategije ponašanja prilikom ulaganja u investicijsko zlato i srebro isti je onaj koji svaki dobar poduzetnik pokušava ostvariti u svom svakodnevnom poslovanju: maksimaliziranje dobiti i minimaliziranje gubitka. Premda je pretpostavljeni dugoročni trend cijene zlata i srebra uzlazan, na svakom tržištu, pa tako i na tržištu plemenitih kovina, uvijek postoje kratkoročne ili srednjoročne korekcije i cjenovni padovi koje poduzetnik nastoji izbjeći, odnosno “izglačati”, tako da te korekcije ne utječu ili ne utječu bitno na ukupnu vrijednost poduzetnikove imovine.

Kako zlato i srebro upregnuti za dobrobit

Nakon što smo definirali pretpostavke ulaganja, sada ćemo opisati kako ranije spomenute alate možemo upregnuti za svoju vlastitu financijsku dobrobit kroz tvrtku.

A/ Unos plemenite kovine u bilancu tvrtke

Kupnjom zlata ili srebra putem tvrtke, poduzetnik u tvrtkinu bilancu unosi određenu količinu plemenite kovine kao robu na skladištu. U slučaju ako kupuje zlato, prilikom kupnje neće mu se obračunati porez na dodanu vrijednost, budući da je investicijsko zlato oslobođeno toga poreza. Ako pak kupuje srebro, on će zaračunati porez na dodanu vrijednost moći odbiti od ukupnog iznosa poreza zaračunatog njegovim klijentima, odnosno, kupcima, ukoliko, naravno, tvrtka jeste u tom poreznom sustavu.

B/ Što ako cijena kovine počne padati?

Ukoliko cijena plemenite kovine od trenutka kupnje, odnosno, unosa u tvrtkinu bilancu počne padati, poduzetnik može taj gubitak umanjiti revalorizacijom u odgovarajućim, zakonom dopuštenim vremenskim razmacima, primjerice, krajem godine. Na taj način, tvrtka može gubitak iskoristiti za smanjenje ukupne oporezive dobiti.

C/ Što ako je cijena kovine stabilna ili počne rasti?

Ukoliko cijena ostane stabilna i ne mijenja se mnogo u odnosu na trenutak kupnje, ili ako cijena počne značajno rasti, poduzetnik može iskoristiti plemenitu kovinu iz bilance za isplatu dobiti, ali i za prodaju zlata nazad tvrtki poput naše po višoj cijeni od nabavne. Pri tome se na ostvarenu razliku, ovisno naravno i o drugim varijablama ukupne uspješnosti tvrtke, plaća uobičajeni korporativni porez na dobit. Premda to na prvi pogled izgleda manje povoljno nego kada plemenite kovine kupuju privatne osobe, koje na pozitivnu razliku u cijeni kovine ne plaćaju nikakav porez, treba naglasiti da je novac privatnih osoba prije kupnje bilo koje robe ili usluge, pa tako i plemenitih kovina, već ranije bio oporezovan (porez na dohodak, osobni porez na isplaćenu dobit…), što nije slučaj s novcem koji se angažira za kupnju zlata izravno iz rezervi tvrtke.

Zaključak

Odgovarajućim praćenjem stanja na svjetskom tržištu zlata i srebra, te pravovremenom reakcijom na promjene cijene kovina, poduzetnik koji u bilanci svoje tvrtke ima određenu količinu investicijskih plemenitih kovina može zaštititi svoju imovinu od predviđenog inflatornog obezvrjeđivanja od predviđenih dva posto godišnje. Uz malo vještine, i ispravnu reakciju u skladu s prijedlozima iz strategije opisane u ovom tekstu, poduzetnik s plemenitim kovinama u bilanci može ujedno i znatno profitirati, bez obzira u kojem se kratkoročnom smjeru cijena zlata i srebra kreće.

Odaberite
Right Menu IconNazovite