Temeljna cijena za otkup (gram)
Kliknite na cijenu i poigrajte se grafikonom

Obavijest o čuvanju vaše privatnosti

Svjesni smo da su vam vaši osobni podaci važni, i osobito način kako se oni koriste. Stoga vas želimo izvijestiti kako vlasnik ovih internetskih stranica, tvrtka Tetragram projekt d.o.o. iz Zagreba, OIB: 91926034939, koristi vaše podatke vrlo obazrivo. U nastavku ovog teksta opisat ćemo koje osobne podatke prikupljamo, zašto ih prikupljamo i što činimo s njima.

Preporučujemo vam da odvojite nešto vremena kako biste se upoznali s našim praksama čuvanja vaše privatnosti. Ovu smo obavijest nastojali napisati što jednostavnije i razumljivije. Ako ipak imate bilo kakvih pitanja vezanih uz ovu obavijest, kontaktirajte nas putem formulara na našim web stranicama https://www.plemenit.hr/kontakt/.

Podaci koje prikupljamo

Osobni podaci su sve informacije koji bi se mogli iskoristiti za izravnu ili neizravnu identifikaciju pojedine osobe. Mi ne tražimo od vas da tvrtki Tetragram projekt dajete osobne podatke za koje postoji način da budu proslijeđeni nama putem naših web stranica ili web shopa. No, ako nam te podatke ne proslijedite, možda vam nećemo moći pružiti naše proizvode ili usluge, ili će kvaliteta tih proizvoda i usluga biti niža od one koju vi očekujete. Također, postoji mogućnost da nećemo moći odgovoriti na vaš upit.

Osobne podatke možemo prikupljati iz raznih izvora, što uključuje one koje nam vi dajete osobno, ali i one koji se prikupljaju automatski i sa trećih strana.

Kada ste s nama u kontaktu, od vas ćemo možda zatražiti određene osobne podatke. Te podatke koristit ćemo kako bismo vam omogućili proizvod ili uslugu iz naše ponude.

Za što koristimo prikupljene podatke

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo za posebne i ograničene namjene. Te namjene su, na primjer, obrada vaših uplata, odgovor na prijedloge, sugestije i pritužbe, za unapređenje naših proizvoda i usluga, poboljšanje načina komuniciranja s vama, nadograđivanja funkcionalnosti naših web stranica i web shopa, za preporučivanje proizvoda, ciljano oglašavanje i personalizaciju. Vaše podatke povremeno možemo koristiti i za potrebe natjecanja i promocija. U slučaju komunikacije s vama, prikupljene podatke koristimo kako bismo potvrdili vaš identitet, osobito u slučajevima kada je to potrebno učiniti radi obavljanja novčane ili robne transakcije.

Jedan od razloga zbog kojih prikupljamo vaše podatke jest i zato da bismo mogli oblikovati ugovor u kojem ste vi jedna od ugovornih strana. Primjerice, ukoliko kupujete proizvod ili uslugu putem našeg web portala, moramo koristiti vaše osobne podatke kako bismo vam isporučili proizvod ili uslugu što ste je kupili. Također, prikupljene podatke možemo iskoristiti kako bismo vam poslali informacije o našim ponudama i akcijama, i to u formi elektroničkog ili tiskanog pisma, odnosno, brošure.

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo i onda kada imamo zakonsku obavezu to činiti. To, primjerice, može biti u slučaju ako dobijemo sudski nalog od ovlaštenih državnih organa da to činimo, ili kada slijedimo zakonske propise Republike Hrvatske o sprečavanju pranja novca.

Neke odluke koje mogu imati značajan utjecaj na vas možda će biti donesene automatskom obradom podataka. To znači da odluke o tome kako koristiti i predstaviti informacije koje se temelje na privatnim podacima što ste nam ih stavili na raspolaganje neće biti donositi ljudi, nego računala, odnosno, algoritmi. Ipak, vaše je pravo da ne budete predmetom odluka zasnovanih isključivo na automatskoj obradi podataka, ako to ima značajne posljedice po vas. U tom slučaju, možete zatražiti da komunicirate sa zaposlenicima naše tvrtke osobno, da iznesete svoja stajališta, da dobijete objašnjenje zašto je pojedina automatska odluka bila donešena, i da osporite tu odluku ako smatrate da je potrebno.

Podatke koje nam ostavite proslijedit ćemo trećim stranama u slučaju kada je potrebno da provedemo naše uvjete korištenja stranica i druge interne propise. Nadalje, podatke ćemo koristiti u slučaju kada želimo otkriti prijevaru ili se zaštititi prijevare, što uključuje sve vrste tehničke i sigurnosne ranjivosti našeg sustava. Ako se pojavi hitna okolnost, odnosno, ako dođemo u situaciju da trebamo zaštititi prava, imovinu, sigurnost trećin strana, i to osobito posjetitelja internetskih stranica i web shopa naše tvrtke, iskoristit ćemo podatke što ih imamo na raspolaganju.

Zaštita osobnih podataka

Tvrtka Tetragram projekt, kao vlasnik internetskih stranica i web shopa, trudi se vrlo ozbiljno shvatiti sigurnost vaših osobnih podataka. Mi nastojimo vaše podatke zaštititi od zlouporabe, gubitka, neovlaštenog pristupa, promjena, miješanja ili otkrivanja neovlaštenim stranama. Koristimo modernu tehnologiju kako bismo podatke osigurali šifriranjem, te kako bismo ih učinili anonimnima kad god je to moguće.

Do vaših osobnih podataka mogu doći samo naši zaposlenici, te pojedinci izvan tvrtke Tetragram plemeit koji ih moraju znati. Ti pojedinci imaju ugovornu obvezu čuvati primljene podatke povjerljivima.

Trajanje čuvanja osobnih podataka

Osobne podatke koje dobijemo od vas čuvat ćemo sve dok su nam potrebni kako bismo ispunili svrhu zbog koje su prikupljeni. Na primjer, u slučaju ako kupite nešto od nas, mi ćemo zadržati podatke o vašoj kupnji sve dok traje naš ugovorni odnos u koji ste dobrovoljno stupili s nama. Osobne podatke čuvat ćemo i za svo vrijeme koje je potrebno kako bismo osigurali rješavanje svih eventualnih pritužbi, upita ili dvojbi vezanih uz kupnju.

Postoji posebna zakonska regulativa koja se specifično odnosi na trgovce investicijskim plemenitim kovinama, vezano uz čuvanje prikupljenih osobnih podataka. Te zakonske odredbe slijedit ćemo u potpunosti.

Vaše osobne podatke koji vas mogu identificirati čuvamo što je kraće moguće. Nakon toga, brišemo ih tako da to bude trajno i nepovratno. Aktivno pregledavamo osobne podatke koje posjedujemo, pa ako ne postoji zakonski, poslovni ili potrošački razlog za njihovo pohranjivanje, mi ih brišemo ili činimo da budu anonimizirani.

Vi imate prava glede vaših osobnih podataka

U skladu s važećim zakonskim odredbama, vi imate prava s obzirom na vaše osobne podatke. Ta prava možete u svakom trenutku koristiti. U nastavku navodimo neka od tih prava. Njih možete iskoristiti slanjem poruke ili zahtjeva putem obrasca na internet stranici https://www.plemenit.hr/kontakt.

Jedno od vaših prava jest pravo na informaciju. Vi imate pravo primiti jasnu i razumljivu informaciju o tome kako koristimo vaše osobne podatke. U tu svrhu pripremili smo i objavili ovu Obavijest o čuvanju vaše privatnosti.

Vaše je pravo, također, da podatke koje ste nam proslijedili budu točni, te da ih možete ispraviti ili osvježiti. Mi razumijemo da je to važno za vas, pa ako je potrebno ažurirati podatke o vama koje posjedujemo, svakako nam se javite na način kako smo naveli ranije u ovom tekstu.

Vi imate i pravo koje se naziva pravo na zaborav. Postoje okolnosti u kojima od nas možete tražiti da vaše podatke obrišemo. Ako želite izbrisati osobne podatke koje o vama imamo, javite nam to, i mi ćemo poduzeti svaki razuman korak kako bismo ispunili vaš zahtjev, u skladu sa odgovarajućim zakonskim propisima.

Vi također možete zatražiti da se vaši podaci premjeste ili da se obrađuju na ograničen način, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Pravo prigovora ili podnošenja pritužbe još je jedno važno pravo koje imate. Prigovor ili pritužbu možete uputiti ovlaštenim pojedincima u našoj tvrtki. To pravo uključuje i prigovor ili pritužbu na način kako obrađujemo vaše podatke, uključujući i obradu za izravno oglašavanje.

Imate pravo povući svoj pristanak za obradu vaših osobnih podataka pohranjenih kod nas, nakon što ste nam ga prethodno već dali. Ipak, ukoliko pristanak povučete, to ne znači da je postojao razlog za povlačenje pristanka, a osobito ne našom krivicom. Svoj pristanak možete povući tako što ćete nas kontaktirati na način kako je to opisano u ovoj Obavijesti koju čitate.

Dodatne informacije i savjet o svojim pravima možete tražiti i dobiti od ovlaštenih institucija Republike Hrvatske.

Kako nas možete kontaktirati?

Tvrtka Tetragram projekt imenovala je osobu odgovornu za privatnost. Tu osobu možete kontaktirati putem e-maila ili telefona koji su objavljeni na internetskim stranicama https://www.tetragram.hr/ i https://www.plemenit.hr. Možete nam također pisati putem obične pošte na Tetragram projekt d.o.o., n/r povjerenik za privatnost, Svetice 19, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Također, kontaktirati nas možete putem formulara na internetskim stranicama https://www.plemenit.hr/kontakt.

Na svaki vaš upit, sugestiju, prigovor ili pritužbu nastojat ćemo odgovoriti u zakonski predviđenom roku. Ako niste zadovoljni odgovorom osobe odgovorne za privatnost, možete svoju pritužbu predati odgovarajućoj instituciji u Republici Hrvatskoj. Zatražite li od nas savjet, nastojat ćemo vam pomoći dati odgovarajuće informacije o smjerovima pritužbi koje vam stoje na raspolaganju.

U slučaju kada se radi o pritužbama materijalnog karaktera, od vas možemo zatražiti da nam dostavite dodatne informacije, jer bez tih informacija možda nećemo biti u mogućnosti pritužbu riješiti na odgovarajući ili zadovoljavajući način.

Osvježavanje ove obavijesti

Ovu Obavijest o čuvanju vaše privatnosti osvježit ćemo povremeno i kada je to potrebno. To ćemo učiniti onda kada putem povratnih informacija od naših klijenata i pravnih zastupnika utvrdimo kako Obavijest nije dovoljno relevantna ili zakonski utemeljena. Kada obavimo promjene u ovoj Obavijesti, promijenit ćemo nadnevak zadnjeg ažuriranja koji se nalazi na kraju Obavijesti. Prava koje imate nećemo smanjivati bez vašeg pristanka.

Postoji mogućnost da ćemo povremeno organizirati poslovne aktivnosti koje će imati dodatne uvjete ili odredbe o privatnosti, koje nisu navedene u ovoj Obavijesti. Mi ćemo sudionicima tih aktivnosti omogućiti da se upoznaju s tim uvjetima tako što ćemo ih javno objaviti. Predlažemo da se s tim dodatnim uvjetima upoznate i vi, kada je to relevantno za vas.

Nadnevak zadnjeg ažuriranja: 17. prosinca 2021.

Odaberite
Right Menu IconNazovite