Temeljna cijena za otkup (gram)
Kliknite na cijenu i poigrajte se grafikonom

Posjedujete numizmatički vrijednu kovanicu? Evo kako je možete prodati

Kovanice od plemenitih kovina koje imaju dodatnu numizmatičku vrijednost predmet su posebnog proučavanja stručnjaka, te trgovanja pod posebnim uvjetima. Prodaja numizmatički vrijednih kovanica prilično je složen proces. Budući da se radi o kovanicama sa znatnom dodatnom vrijednošću, one se tretiraju potpuno drugačije nego standardni proizvodi od investicijskog zlata ili srebra.

Taj drugačiji tretman ogleda se na nekoliko razina.

Prije svega, naša tvrtka prije otkupa dužna je napraviti detaljnu evaluaciju kovanice u smislu njezine autentičnosti. Proces utvrđivanja izvornosti za neke kovanice obavljaju naši stručnjaci iz Hrvatske, no postoje i kovanice koje su toliko rijetke da se taj proces može obaviti samo u inozemstvu, najčešće u Austriji. Taj proces može potrajati, te ima svoju cijenu, budući da stručnjaci za utvrđivanje izvornosti svoje vrhunsko znanje i reputaciju nisu stekli besplatno. Ukoliko procjenu autentičnosti obavljaju naši stručnjaci, ta je procjena u pravilu besplatna.

Nakon što se nedvojbeno utvrdi izvornost kovanice, počinje proces pregovora o otkupu.

Pravilo formiranja cijene

Bitno je naglasiti da Plemenit.hr numizmatički vrijedne kovanice u pravilu nikada ne otkupljuje po cijeni višoj od cijene zlata ili srebra što ga numizmatički vrijedna kovanica sadrži. Ako želite numizmatički vrijednu kovanicu prodati odmah ili hitno, evo kako možete u pravilu brzo izračunati njezinu okvirnu otkupnu cijenu. Na našim stranicama provjerite temeljnu otkupnu cijenu kovine u gramima od koje je kovanica izrađena, i potom tu cijenu pomnožite s masom čiste kovine što je kovanica sadrži. Nakon toga oduzmete nekoliko postotaka prodajne provizije za nas kao tvrtku koja obavlja brokersku uslugu. O prodajnoj proviziji može se pregovarati i ovisi o mnogim faktorima koje možete pronaći ovdje.

Postoji dva izuzetka od tog otkupnog pravila.

Iznimka: Prodaja unaprijed poznatome kupcu

Prvi izuzetak od uobičajenog načina formiranja cijene otkupa je kada kovanicu kupuje unaprijed poznati kupac.

Kada postoji poznati kupac koji je zainteresiran kupiti numizmatički vrijednu kovanicu po cijeni koja je znatno viša od vrijednosti plemenite kovine što je kovanica sadrži, tada Plemenit.hr djeluje kao brzi posrednik u transakciji. Zainteresirani kupac u pravilu je poznat samo nama i ne mora nužno biti poznat prodavatelju ili javnosti. Naša tvrtka nastoji zaštititi privatnost naših klijenata, i to ne samo u skladu sa zakonom, nego i u skladu s klijentovom izraženom željom. Neki kupci nemaju problem javno oglasiti svoj interes za kupnju numizmatički vrijedne kovanice, ali mnogi kupci to nisu spremni učiniti, i mi to poštujemo. U tom slučaju, prodavatelj kovanice vjeruje nama kao tvrtki s reputacijom da ćemo doista ispravno i istinito predstaviti interese anonimnog kupca, ali i samog prodavatelja. Ako takvo povjerenje ne postoji, transakcija nije moguća.

Iznimka: Prodaja na aukciji

Drugi izuzetak od uobičajenog načina formiranja otkupne cijene je kada se kovanica nudi na aukciji.

Aukcija je proces otkrivanja realne cijene nekog proizvoda. Natjecatelji na aukciji sukcesivno daju sve višu i višu cjenovnu ponudu, sve dok zadnji potencijalni kupac ne dade najvišu. Proces natjecanja u pravilu je javan, pa je samim time i dostignuta cijena u pravilu javna, premda sami sudionici u aukciji mogu biti javno poznati, ali i anonimni. Osim javnih aukcija, postoje i druge vrste aukcija na kojima se kovanica može prodavati, no mi najčešće koristimo vrstu koja je opisana. Pojedina aukcija traje unaprijed određeno vrijeme, nakon čega se zaključuje, pa ako se nakon završetka aukcije pojavi kupac koji želi ponuditi još višu cijenu, on to ne može učiniti, nego se kovanica prodaje kupcu koji je dao najvišu cijenu prije završetka aukcije.

U slučaju ako se prodavatelj kovanice odluči ponuditi svoj primjerak na aukciji, on novac za prodani proizvod dobiva tek nakon što je aukcija uspješno završena, te je kovanica tijekom aukcije dostigla odgovarajuću cijenu, koju je potom kupac u cjelosti uplatio. Ako na aukciji nije bilo ni jedne ponude ili ako tijekom aukcije kovanica nije dostigla unaprijed dogovorenu cijenu koju je prodavatelj odobrio, ili ako kupac koji je dao najvišu ponudu odustane od kupnje i ne uplati novac, prodavatelj ne prima isplatu za svoju kovanicu. Prodavatelj u tom slučaju može ili zatražiti da se kovanica ponovno ponudi na aukciji uz iste ili izmijenjene uvjete, ili može odustati od prodaje, nakon čega mu se kovanica vraća u posjed.

Ukoliko je kovanica prodana, prodavatelju se isplaćuje iznos umanjen za unaprijed dogovorenu brokersku proviziju koja ide na račun Plemenit.hr, te eventualni porez na dodanu vrijednost. Brokerska provizija u aukcijskim poslovima ovisi o dostignutoj vrijednosti kovanice. Porez na dodanu vrijednost plaća se prilikom prodaje srebrnjaka, te u slučaju kada je prodajna cijena zlatnika 180 posto viša od vrijednosti zlata što ga kovanica sadrži.

Broker, ne kolekcionar

Osim spomenuta dva izuzetka – prodaja poznatom kupcu i prodaja putem aukcije – ne postoji mogućnost otkupa bilo koje kovanice  po cijeni znatno višoj od vrijednosti plemenite kovine što je kovanica sadrži.

Razlog za to relativno je jednostavan.

Brojni naši klijenti ugledni su kolekcionari koji skupljaju, a ponekad i prodaju numizmatički vrijedna izdanja zlatnika, srebrnjaka, ali i kovanica od neplemenitih kovina. Međutim, Plemenit.hr ne spada u tu kategoriju. Plemenit.hr nije kolekcionar, nego je isključivo posrednik (broker) koji nastoji izići u susret kupcima i prodavateljima da se što lakše nađu i sklope posao.

Kada dvije strane, kupac i prodavatelj, ostvare poslovni dogovor, mi naplaćujemo manju proviziju. I to je sve. Prodavatelj mora imati jasnu sliku da Plemenit.hr ne otkupljuje numizmatički vrijedne kovanice po cijenama koje su znatno više od vrijednosti metala što ga sadrže ako za takve kovanice ne postoji poznat kupac ili ako kovanica nije uspješno prodana na aukciji.

Imate li kovanicu od zlata ili srebra koju želite ponuditi na prodaju? Kontaktirajte nas i zatražite ponudu. Dostupni smo telefonski, u radno vrijeme naše tvrtke, na broj 01/236-5857 ili putem formulara na našim web stranicama.

Odaberite
Right Menu IconNazovite