Temeljna cijena za otkup (gram)
Kliknite na cijenu i poigrajte se grafikonom

Investicijsko zlato samo uz osobni dokument. Zašto?

Investicijsko zlato kupnja uz osobni dokument

Bez obzira je li riječ o zlatnim polugama ili zlatnim kovanicama, investicijsko zlato moguće je kupiti samo uz prethodno predočenje osobnog dokumenta.

Neki naši klijenti postavili su nam pitanje zašto od njih zahtijevamo identifikaciju, je li to nužno, i što s tim podacima činimo.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost, u 117. članku, traži od tvrtki koje se bave trgovanjem fizičkim investicijskim zlatom da prikupi osnovne identifikacijske podatke kupca zlatnih poluga i zlatnika. Ti se podaci ne prosljeđuju nikome, nego se čuvaju u zapisima tvrtke unutar zakonskog roka.

Dakle, naša zakonska obaveza je da prilikom prodaje investicijskog zlata zabilježimo spomenute podatke i da ih spremimo na siguran način. Upravo to naša tvrtka i čini.

Mi te podatke čuvamo kao poslovnu tajnu, i ne dajemo ih nikome, osim u slučaju ako to od nas službeno i u skladu sa zakonom zatraže ovlašteni državni organi.

Zakonodavac ne daje preciznije objašnjenje zašto je u hrvatsko zakonodavstvo ugradio spomenute uredbe. Prema našoj procjeni, radi se o tome da je investicijsko zlato kao osobita ulagačka klasa prilikom kupnje oslobođena poreza na dodanu vrijednost.

Zbog toga je investicijsko zlato s poreznog stanovišta osjetljiva kategorija robe, koja je potencijalno ranjiva na zlouporabe. Državni organi po svemu sudeći žele imati mogućnost provjere li transakcije obavljene zakonito, i bez porezne evazije. Budući da se podaci o kupnji ne prosljeđuju državnim organima po automatizmu, nego samo postoji zakonska obaveza da se čuvaju u tvrtki koja je investicijsko zlato prodala, prikupljeni podaci koriste se samo u slučaju osnovane sumnje o postojanju protuzakonitog djela. Ako je transakcija zakonita, državni organi ne pristupaju tim podacima.

Da se vjerojatno radi o želji zakonodavca da spriječi manipulacije porezom na dodanu vrijednost govori i činjenica da se prilikom kupnje investicijskog srebra, dakle, srebrnih poluga i srebrnih kovanica, od trgovca ne traži da prikupi identifikacije podatke o kupcu. Investicijsko je srebro, naime, za razliku od investicijskog zlata, podložno plaćanju PDV-a.

Osim zakona o porezu na dodanu vrijednost, trgovci investicijskim zlatom trebaju se držati posebnih odredbi zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma. U skladu s tim zakonom, naša je tvrtka dužna obaviti dubinsku analizu kupnje investicijskog zlata, u slučaju kada se ta kupnja obavlja za gotovinu u visini od 75 tisuća kuna ili više.

Ako želite doznati više informacija o ovoj temi, svakako se obratite našem ljubaznom osoblju i oni će vam dati stručnu informaciju i savjet.

Odaberite
Right Menu IconNazovite