Temeljna cijena za otkup (gram)
Kliknite na cijenu i poigrajte se grafikonom

Ugledni časopis za računovodstvo i financije objavio stručni članak o poreznim aspektima ulaganja u plemenite kovine

Stručni časopis RRIF: računovodstvo investicijskog zlata i srebra

Razumijevanje ulaganja u plemenite kovine iz vidika plaćanja poreza vrlo je važno, ako želimo biti sigurni da nam davanja državi neće “pojesti” zaradu nastalu rastom cijene zlata, srebra, platine i paladija na svjetskom tržištu.

Stoga je članak što ga je stručni časopis za računovodstvo i financije RRIF objavio u svibnju 2022. godine o računovodstvenim aspektima investiranja u plemenite kovine iznimno zanimljiv poduzetnicima koji se odlučuju za ulaganje u zlato i srebro.

Članak pod nazivom “Računovodstvo ulaganja poduzetnika u plemenite kovine” pripremila je Jasna Vuk, viša predavačica na RRIF Visokoj školi za financijski menedžment u Zagrebu, diplomirana ekonomistica i ovlaštena računovotkinja.

U uvodu članka ukratko se navode zakonski propisi i direktive Europske unije koje definiraju pojam investicijskog zlata, na temelju kojeg je taj oblik financijskog ulaganja oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Autorica također navodi da investicijsko srebro nema status oslobođenja od PDV-a u slučaju kada se kupuje za potrebe ulaganja, te ističe da se srebro – za razliku od zlata – porezno tretira kao svaka druga roba.

Definicija pojma plemenitih kovina

Autorica potom definira pojam plemenitih kovina, i to iz aspekta ulaganja. Članak 113. Zakona o porezu na dodanu vrijednost definira investicijsko zlato kao zlato u formi poluga ili pločica koje su izrađene od zlata čistoće najmanje 99.5 posto, te zlatne kovanice čistoće najmanje 90 posto koje su iskovane nakon 1800. godine, koje su bile ili još uvijek jesu zakonsko sredstvo plaćanja u zemlji izdavateljici, te nemaju dodatnu numizmatičku vrijednost. Pod dodatnom numizmatičkom vrijednošću zakonodavac podrazumijeva zlatnike čija cijena na tržištu ne premašuje 180 posto vrijednosti zlata od kojega je pojedina kovanica izrađena.

U stručnom članku se također navodi informacija da se u službenom listu Europske unije svake godine objavljuje popis zlatnih kovanica koje se na tržištu Europske unije smatraju investicijskim zlatnicima oslobođenim plaćanja PDV-a. Hrvatska narodna banka u našoj zemlji ima ovlaštenje davati mišljenja o tome spada li pojedina zlatna kovanica u skupinu investicijskog zlata, i u skladu s time, je li njezina prodaja oslobođena plaćanja PDV-a na domaćem tržištu.

Oslobođenje od poreza

U skladu s člancima 113-117. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, te člancima 192. i 193. Pravilnika o PDV-u, transakcije s investicijskim zlatom izjednačene su s ostalim financijskim instrumentima i uslugama kod kojih je propisano oslobođenje. Ti propisi također određuju poseban postupak oporezivanja investicijskog zlata, odnosno oslobođenje od PDV-a za isporuke investicijskog zlata, stjecanje investicijskog zlata unutar Europske unije, te uvoz investicijskog zlata iz trećih zemalja. Od PDV-a su također oslobođene i usluge posrednika koji djeluju u ime i za račun druge osobe, ako posreduju u isporuci zlata za svojeg nalogodavca.

U nastavku stručnog članka autorice Jasne Vuk, navodi se veći broj primjera računovodstvenog praćenja ulaganja u plemenite kovine. Budući da se računovodstveni standardi ne uređuju posebno za praćenje ulaganja u plemenite kovine, autorica ističe kako je za pravilno računovodstveno postupanje važno razmotriti koji je cilj i koje su posljedice ulaganja u investicijsko zlato. U pravilu, računovodstvena klasifikacija investicijskog zlata spada pod ostalu dugotrajnu financijsku imovinu.

Više informacija o ovoj temi možete pronaći u stručnom časopisu RRIF iz svibnja 2022. godine.

Odaberite
Right Menu IconNazovite