Plemenit

Cijena na burzama (u gramima)

Zlato


371.04 kn

49.29 €

Srebro


5.07 kn

0.673 €

PRODANO! Četvorostruki dukat Franc Ios

Četverostruki dukat Franc Ios 1915PRODANO! Četvorostruki dukat Franc Ios nudimo po iznimno povoljnoj cijeni! Ova je zlatna kovanica jedna je najpopularnijih i najrasprostranjenijih zlatnika u Hrvatskoj, ali i u regiji. Ima višestoljetnu tradiciju, a u doba Austro-Ugarske Monarhije korištena je kao redovito sredstvo plaćanja.

U središtu lica (aversa) zlatnog dukata nalazi se lik austrougarskog monarha Franje Josipa u svečanoj carskoj odori, s lovorovim vijencem na glavi. Kružno oko vladareve glave ispisan je tekst “FRANC IOS I D G AVSTRIAE IMPERATOR”.

Naličje (revers) sadrži motiv raskriljenoga dvoglavoga orla s mačem i vladarskom bulom u kandžama. Na orlovim prsima nalazi se grb vladarskih zemalja Austro-Ugarske Monarhije. Kružno oko središnjeg motiva ispisan je tekst “HVNGAR BOHEM GAL LOD ILL REX A A 1915”, a pri dnu je u zagradama navedena nominala (4).

Promjer: 39,6 milimetara

Debljina: 0,8 milimetara

Masa: 13,96 grama

Čistoća zlata: 98,6 posto (23 karata)

Masa čistog zlata: 13,76 grama (0,44 unce)

Redovna cijena: 5.532,31 kn

Akcijska cijena: 5.478,48 kn

Kontakt telefon za kupnju: 098-209-236 ili putem formulara na našim web stranicama.

Odaberite
Right Menu IconNazovite