Plemenit

PRODANO! Četvorostruki dukat Franc Ios

Četverostruki dukat Franc Ios 1915PRODANO! Četvorostruki dukat Franc Ios nudimo po iznimno povoljnoj cijeni! Ova je zlatna kovanica jedna je najpopularnijih i najrasprostranjenijih zlatnika u Hrvatskoj, ali i u regiji. Ima višestoljetnu tradiciju, a u doba Austro-Ugarske Monarhije korištena je kao redovito sredstvo plaćanja.

U središtu lica (aversa) zlatnog dukata nalazi se lik austrougarskog monarha Franje Josipa u svečanoj carskoj odori, s lovorovim vijencem na glavi. Kružno oko vladareve glave ispisan je tekst “FRANC IOS I D G AVSTRIAE IMPERATOR”.

Naličje (revers) sadrži motiv raskriljenoga dvoglavoga orla s mačem i vladarskom bulom u kandžama. Na orlovim prsima nalazi se grb vladarskih zemalja Austro-Ugarske Monarhije. Kružno oko središnjeg motiva ispisan je tekst “HVNGAR BOHEM GAL LOD ILL REX A A 1915”, a pri dnu je u zagradama navedena nominala (4).

Promjer: 39,6 milimetara

Debljina: 0,8 milimetara

Masa: 13,96 grama

Čistoća zlata: 98,6 posto (23 karata)

Masa čistog zlata: 13,76 grama (0,44 unce)

Redovna cijena: 5.529,36 kn

Akcijska cijena: 5.475,57 kn

Kontakt telefon za kupnju: 098-209-236 ili putem formulara na našim web stranicama.

PRODANO! Četvorostruki dukat Franc Ios

Četverostruki dukat Franc Ios 1915PRODANO! Četvorostruki dukat Franc Ios nudimo po iznimno povoljnoj cijeni! Ova je zlatna kovanica jedna je najpopularnijih i najrasprostranjenijih zlatnika u Hrvatskoj, ali i u regiji. Ima višestoljetnu tradiciju, a u doba Austro-Ugarske Monarhije korištena je kao redovito sredstvo plaćanja.

U središtu lica (aversa) zlatnog dukata nalazi se lik austrougarskog monarha Franje Josipa u svečanoj carskoj odori, s lovorovim vijencem na glavi. Kružno oko vladareve glave ispisan je tekst “FRANC IOS I D G AVSTRIAE IMPERATOR”.

Naličje (revers) sadrži motiv raskriljenoga dvoglavoga orla s mačem i vladarskom bulom u kandžama. Na orlovim prsima nalazi se grb vladarskih zemalja Austro-Ugarske Monarhije. Kružno oko središnjeg motiva ispisan je tekst “HVNGAR BOHEM GAL LOD ILL REX A A 1915”, a pri dnu je u zagradama navedena nominala (4).

Promjer: 39,6 milimetara

Debljina: 0,8 milimetara

Masa: 13,96 grama

Čistoća zlata: 98,6 posto (23 karata)

Masa čistog zlata: 13,76 grama (0,44 unce)

Redovna cijena: 5.529,36 kn

Akcijska cijena: 5.475,57 kn

Kontakt telefon za kupnju: 098-209-236 ili putem formulara na našim web stranicama.