Plemenit

Srebrne poluge Combibar 100 x 1 gram

U ponudi odnedavno imamo novi proizvod od investicijskog srebra: srebrnu polugu mase 100 grama Combibar, koja je izrađena na način da ju je moguće lagano i jednostavno razdijeliti na stotinu jednogramskih srebrnih poluga.

Srebrna poluga Combibar dio je serije proizvoda švicarske kovnice plemenitih kovina Valcambi koja je do sada sadržavala samo zlatne poluge sličnih svojstava. Ova srebrna poluga prva je poluga toga tipa izrađena od srebra.

Prodajna cijena: 1.125,14 kuna

Navedena cijena je bez poreza na dodanu vrijednost. PDV na investicijsko srebro iznosi 25 %.

Za kupnju srebrne poluge 100 x 1 gram Combibar, kontaktirajte nas telefonski na broj 01/236-58-57, 098-209-236 ili putem formulara na našim web stranicama.

Srebrne poluge Combibar 100 x 1 gram

U ponudi odnedavno imamo novi proizvod od investicijskog srebra: srebrnu polugu mase 100 grama Combibar, koja je izrađena na način da ju je moguće lagano i jednostavno razdijeliti na stotinu jednogramskih srebrnih poluga.

Srebrna poluga Combibar dio je serije proizvoda švicarske kovnice plemenitih kovina Valcambi koja je do sada sadržavala samo zlatne poluge sličnih svojstava. Ova srebrna poluga prva je poluga toga tipa izrađena od srebra.

Prodajna cijena: 1.125,14 kuna

Navedena cijena je bez poreza na dodanu vrijednost. PDV na investicijsko srebro iznosi 25 %.

Za kupnju srebrne poluge 100 x 1 gram Combibar, kontaktirajte nas telefonski na broj 01/236-58-57, 098-209-236 ili putem formulara na našim web stranicama.